ST808 - Digi Stuff!

 

README.DOC
BEEP\BEEP.DOC
BEEP\BEEP.INF
BEEP\BEEP.PRG
CLICK\CLICK.DOC
CLICK\CLICK.INF
CLICK\CLICK.PRG
DIGIVEC\DIGIVEC.DOC
DIGIVEC\DIGIVEC.INF
DIGIVEC\DIGIVEC.PRG
DIGIVEC\ERROR.PRG
HIPPO2ST\HIPPO2ST.TTP
HIPPO2ST\README
MIX\MIX.DOC
MIX\MIX.TTP
MONO\ATTENTIO.080
MONO\BARK.075
MONO\BOGUS.080
MONO\BOOP.080
MONO\CHORD.110
MONO\DEADJIM.110
MONO\DOESNOT.080
MONO\HAL2.110
MONO\HITHERE.080
MONO\KICKDRUM.075
MONO\LOWCHIME.060
MONO\MONKEY.080
MONO\OHMYGOD.080
MONO\ROOSTER.080
MONO\SEALION.080
MONO\SIGNED.080
MONO\STOPIT.110
MONO\SYNBONGO.075
MONO\SYNCHIME.080
MONO\TYPE1.080
MONO\TYPE2.080
PLAY\PLAY.DOC
PLAY\PLAY.INF
PLAY\PLAY.PRG
PLAY\README.1ST
SPARC2ST\README
SPARC2ST\SPARC2ST.TTP
ST2HIPPO\README
ST2HIPPO\ST2HIPPO.TTP
STEREO\CHAIN.125
STEREO\CHIRP.125
STEREO\CLACK.125
STEREO\COWBELL.125
STEREO\JSCRATCH.125
STEREO\REVERB.125
STEREO\STEREO.125
STEREO\TAP.125

top